Środa Śląska - informacje


19.889
mieszkańców Środy
9.662
mężczyzn
10.227
kobiet

3.077
w wieku przedprodukcyjnym

12.581
w wieku produkcyjnym

4.231
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

50
zawarto małżeństw

161
urodzeń

216
zgonów

-55
przyrost naturalny
miasto Środa Śląska
dochody

120.216.264
wydatki

107.680.208
struktura wydatków Środy

1.055.871
0,981%
Rolnictwo i łowiectwo

16.325
0,015%
Przetwórstwo przemysłowe

15.000
0,014%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7.895.008
7,332%
Transport i łączność

9.306.922
8,643%
Administracja publiczna

2.018.199
1,874%
Gospodarka mieszkaniowa

197.982
0,184%
Działalność usługowa

83.993
0,078%
Informatyka

150.141
0,139%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.080
0,002%
Obrona narodowa

1.477.064
1,372%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

783.183
0,727%
Obsługa długu publicznego

31.240.914
29,013%
Oświata i wychowanie

963.446
0,895%
Ochrona zdrowia

3.132.255
2,909%
Pomoc społeczna

1.309.523
1,216%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.958.609
10,177%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.864.439
4,517%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.263.897
2,102%
Kultura fizyczna i sport

29.945.364
27,810%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-02 22:53
REKLAMA
pogoda Środa Śląska
0.2°C
wschód słońca: 07:29
zachód słońca: 16:45
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Środzie

kiedy
2023-03-09 19:00
miejsce
Centrum Kultury Alternatywnej,...
wstęp biletowany